- E-dokumenty. Wzory dokumentów. Pdf, Excel, Doc/EOD

Zaświadczenie wypełniane przez płatnika składek.

Zaświadczenie wypełniane przez płatnika składekZaświadczenie wypełniane przez płatnika składek.

Read More

Zaświadczenie wypełniane przez płatnika składek.

Biznes plan. Urząd Pracy.Zaświadczenie wypełniane przez płatnika składek.

Read More

Zaświadczenie wypełnianie przez płatnika składek.

Zaświadczenie wypełnianie przez płatnika składekZaświadczenie wypełnianie przez płatnika składek.

Read More

ZUS Z-3.

ZUS Z-3.ZUS Z-3 – Zaświadczenie płatnika składek. Do wypełnienia i wydruku.

Read More

ZUS Z-3a.

ZUS Z-3a.ZUS Z-3a – Zaświadczenie płatnika składek. Do wypełnienia i wydruku.

Read More

ZUS ZBA.

ZUS ZBA.ZUS ZBA – Informacja o numerach rachunków bankowych płatnika składek. Do wypełnienia i wydruku.

Read More

ZUS ZFA.

ZUS ZFA.ZUS ZFA – Zgłoszenie/zmiana danych płatnika składek – osoby fizycznej. Do wypełnienia i wydruku.

Read More

ZUS ZPA.

ZUS ZPA.ZUS ZPA – Zgłoszenie/zmiana danych płatnika składek – osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej. Do wypełnienia i wydruku.

Read More

ZUS ZWPA.

ZUS ZWPA.ZUS ZWPA – Wyrejestrowanie płatnika składek. Do wypełnienia i wydruku.

Read More